Ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych
na 2009/2010 r

Od 14 listopada 2007 r. stawka za 1 km przebiegu wynosi:
 
Stawka za 1 km Rodzaj pojazdu
0,5214 zł samochód osobowy o poj. skokowej do 900 cm3
0,8358 zł samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm3
0,2302 zł motocykl
0,1382 zł motorower

W jazdach lokalnych dla miejscowości do 100 tys. mieszkańców maksymalny, miesięczny limit wynosi 300 km, od 100 tys. do 500 tys. - 500 km, powyżej 500 tys. - 700 km.