Odsetki
 
 
 Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)
 Od 15 grudnia 2008 r. 13 % Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434
 Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)
 Od 25 czerwca 2009 r. 10% M.P. z  2009 nr 41 poz. 654