Tabela limitów ulg podatkowych w 2010 r.
 
Odliczenia od podatku.
 

Rodzaje ulg

Limity odliczeń
 Wypłaty na rzecz organizacji pożytku
 publicznego
- maksymalnie 1% podatku należnego
 Ulga prorodzinna Kwota maksymalnego odliczenia za 2013 r. wynosi:
- 1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,
- 1.112,04 zł - na drugie dziecko,
- 1.668,12 zł - na trzecie dziecko,
- 2.224,08 zł - na czwarte dziecko
i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko.
 W ramach tzw. praw nabytych - ulga z  tytułu systematycznego oszczędzania 30% wydatków, ale maksymalnie 11.340 zł - limit roczny
 W ramach tzw. praw nabytych - ulga z  tytułu zatrudnienia pomocy domowej Składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych
 Ulga dla niektórych osób  uzyskujących dochody za granicą kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją