Własna Księgowość czy Biuro Rachunkowe?
 

Ten tekst został napisany dla ludzi zastanawiających się nad zorganizowaniem swojej księgowości. Jeśli zastanawiasz się czy powierzyć swoje sprawy księgowo-finansowe własnej kadrze pracowników, czy skorzystać z oferty Biura Rachunkowego, poniższy tekst powinien Ci pomóc. Jeżeli chodzi o szeroko rozumianą obsługę finansową to Biuro Rachunkowe, z uwagi na możliwość większej koncentracji specjalistów, ma zdecydowanie lepsze warunki do prowadzenia spraw finansowo - księgowych, oraz zdecydowanie większe możliwości śledzenia zmian przepisów a także zmian interpretacji tychże przepisów.

 

Większe Biura Rachunkowe obsługują jednocześnie 20 - 50 i więcej firm. Taka ilość firm z natury rzeczy powoduje ich różnorodność branżową. Normalne jest to, że w ciągu roku kilka firm rezygnuje
z obsługi (zawieszenie działalności, zmiany lokalizacyjne, upadłość itp.) zaś kilka nowych zostaje przyjętych. Część z obsługiwanych większych firm często zajmuje się kilkoma branżami. Taki stan rzeczy powoduje, że Biuro Rachunkowe na bieżąco ma do czynienia z różnymi rodzajami i formami działalności gospodarczej, a tym samym i ze specyfiką organizacyjno - prawną i ewidencyjno
- księgowo - podatkową wielu branż, rodzajów i form działalności, występujących w Polsce.

 

W ten sposób pracownicy Biura Rachunkowego uzyskują bardzo szybko duży zakres doświadczeń zawodowych, przydatnych przy obsłudze poszczególnych klientów.  Odpowiedzialność finansowa rozkłada się inaczej w obu przypadkach. W przypadku Biura Rachunkowego, klient ma możliwość dochodzenia naprawy wszelkich szkód wynikłych z winy Biura, bez względu na ich wysokość, natomiast odpowiedzialność materialna pracownika jest określona w przepisach art. 119 i 120 Kodeksu Pracy do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, chyba, że szkoda została wyrządzona umyślnie.

 

Kolejną sprawą są Uprawnienia Ministerstwa Finansów.
Biuro Rachunkowe aby prowadzić działalność, musi posiadać w/w uprawnienia, które gwarantują należyte przygotowanie i staranność. Osoba Fizyczna nie musi posiadać w/w uprawnień. Jeśli prowadzisz działalność na własne nazwisko, małą lub średnią firmę zastanów się nad wyborem Biura Rachunkowego, jeśli natomiast prowadzisz dużą firmę i na bieżąco potrzebujesz wglądu do spraw księgowo- finansowych rozpatrz możliwość utworzenia własnego działu księgowości.