Chcielibyście Państwo uwolnić się

od żmudnych obowiązków związanych z ciągłym rozliczaniem płac i administracją kadrową, skoncentrować się na kluczowych dla firmy sprawach, a przy tym obniżyć koszty działania?
 
 
Zakres usług kadrowo-płacowych:
naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz z uwzględnieniem regulaminu wewnątrzzakładowego,
sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń,
sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
stałe informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS,
stałe informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS,
inne według indywidualnych ustaleń z klientem.
 

Przejęcie odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, urzędem skarbowym
i ZUS-em, większa poufność danych płacowych, szybkość działania, możliwości elastycznego raportowania - wszystkie te elementy, obok atrakcyjnej ceny, stanowią część naszej oferty.